Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundadır.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin artırılması amacıyla toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, katma değeri yüksek üretimin desteklenmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerimizi yerli imkan ve kabiliyetlerle üreterek ülkemizi dünya lideri haline getiriyoruz.” “En güçlü ekonomilerden biri olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.” söz konusu.

Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı eleştirerek, “Sunumunuz için teşekkür ederim, gerçekten hepimizi motive etti, uzayda kendimize yer ayırmak istiyoruz. Hayaller Star Trek, gerçekler” dedi. Maalesef Gazap Üzümleri.” dedi.

Filistin’de hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bine ulaştığını ve bunların 4 binden fazlasının çocuk olduğunu belirten Temelli, dünyanın bu konuda sessiz kaldığını söyledi.

Temelli, Ortadoğu’da savaşı körükleyen yaklaşımların maliyetinin en açık göstergesinin Gazze’deki Filistinliler olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

“Çünkü bu insanlık trajedisinin birinci derecede sorumlusu, günümüzün silah sanayisine yaptığı yatırımlar ve silah teknolojisi yoluyla kalkınmayı ve büyümeyi önceleyen hükümetlerdir. Bugün Filistin halkına ve Kürt halkına yönelik baskınlar, tüm dünyayı büyük bir felakete sürükleyecektir. Yarın ateş çemberi. Üçüncü büyük dünya savaşı, “Aslında bunlar belki de üçüncü büyük paylaşım savaşının ilk adımları. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız, işte buraya sürükleniyoruz.”

Teknolojik gelişmelerin silah sanayiyle bağlantılı olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunan Temelli, ülkenin bu nedenle fakirleştiğini iddia etti. Temelli, önümüzdeki dönemde teknoloji ve sanayinin yeniden yapılanması için farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu savunarak, bunun yolunun demokrasiden ve demokratik cumhuriyetten geçtiğini söyledi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye’nin yüksek gelirli ülkelere istenilen düzeyde yaklaşamadığını iddia ederek, “Biz üst orta gelirli bir ülkeyiz. Üst orta gelirli ülkelerin kişi başına milli geliri ise 2017’ye yakınsaıyor” dedi. Yüksek gelirli ülkelerde son on yılda bir kayma yaşadık.” ” söz konusu.

Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarını artırması gerektiğini belirten Özlale, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin ücretler olduğunu öne sürdü. Ücretlerin düşük olduğu bir yerde talebin borçlanarak karşılanabileceğini savunan Özlale, “Şu anda Türkiye’nin en büyük sorunu verimsizlik nedeniyle fiyatların ve dolayısıyla vatandaşlarımızın satın alma gücünün düşmesi, çünkü bunu başaramıyoruz.” Verimlilik artışını istiyoruz çünkü doğru rekabet politikasını geliştiremiyoruz.” dedi.

Sezai Temelli’den farklılaştığı noktanın savunma sanayi olduğunu belirten Özlale, “Dünyanın ekonomik tarihine ve ekonomik kalkınmasına baktığınızda savunma sanayii yatırımları bir ülkenin kalkınmasında, büyümesinde faydalıdır ama ben ne yapıyorum” dedi. Burada şunu vurgulamak istiyorum: Sağlıklı büyüyen ülkelerde savunma sanayine yapılan yatırımların sonuçları.” “Teknolojinin diğer kesimlere aktarılması gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Komisyon Başkanı Muş’tan Temelli’ye “Filistin” tepkisi

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Sezai Temelli’nin açıklamasına ilişkin, “Bugün Filistin halkına ve Kürt halkına yönelik saldırılar, yarın tüm dünyayı büyük bir ateş çemberinin içine sürükleyecektir.” Filistin’deki soykırımı Türkiye’nin terörle mücadelesiyle özdeşleştirdiğini söyledi. Muş, Gazze’de yaşananları soykırım olarak değerlendirerek şunları söyledi:

“Bugün Filistin halkına karşı bir soykırım yapılıyor, orada bir halk tamamen yok ediliyor, etrafı fosfor bombalarıyla çevriliyor, hiçbir giriş-çıkışa izin verilmiyor. Artık bununla Türkiye’nin teröre karşı faaliyetleri aynı kefeye konuyor; biz Bunu hiçbir zaman kabul etmedim.Şunu ifade etmek isterim ki Türkiye’de hiçbir halka yönelik saldırı vardır ve olamaz.Türkiye’nin sadece terör örgütüne yönelik operasyonları vardır, kendi vatandaşlarına, kendi halkına, faaliyetlerine karşı böyle bir şey asla mümkün değildir. Sınırın ötesinde DEAŞ ve IŞİD var. “PKK’nın Suriye uzantısı YPG gibi terör örgütlerini hedef alıyor.”

Muş, bunu soykırımla özdeşleştirmenin doğru olmadığını belirterek, bu açıklamaların kimseye faydası olmadığını belirtti.

Temelli, İsrail soykırımı ile özdeşleştirilen bir ifade kullanmadığını savunarak, zorlama bir açıklama yapıldığını ve bunu kabul etmediğini söyledi.

“Yerli ve milli katkıları dikkatle takip ediyoruz”

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye’nin sanayi ve teknolojide kaydettiği ilerlemeleri, başarılarını, bilim ve bilimsel düşünce çıktılarının sanayiyle bütünleşmesi sonucunda elde edilen yerli ve milli katkıyı dikkatle takip ettiklerini ve takdir ettiklerini ifade etti. “Parti olarak yerel kaynakları harekete geçiren, çevre normlarına uygun bir vizyonumuz var.” dedi. İleri teknolojiyi kullanan, katma değeri yüksek ürünler üreten, özgün tasarım ve markalar geliştiren, dijital çağa uyum sağlayarak endüstriyel dönüşümü sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren, ortak mallarda ithalata bağımlılığı azaltan, nitelikli iş gücü istihdam eden, sanayileşmeyi ön plana çıkaran bir sanayileşme öngörüyoruz. uluslararası rekabet gücüne sahiptir. “Teknoloji yatırımlarına yön vermeyi değerli ve gerekli görüyoruz.” söz konusu.

Günümüzün küresel güç mücadelesinin teknolojik gelişme ve dijital dönüşüm gibi parametreler üzerinden şekillendiğini vurgulayan Aksu, “Bu mücadelede yaşanan tüm zorluklara ve olumsuz etkenlere rağmen Türkiye, üretim çarklarını döndürmeye devam ediyor ve büyümede imrenilecek bir performans sergiliyor. Güçlü sanayi altyapısı ve bu alanda uyguladığı politikalar sayesinde.” Bir ülke haline geldi.” dedi.

Aksu, Türkiye’nin küresel bir güç olmasının yolunun, dünya bilim ve teknolojisine katkı sağlayan ülkeler arasında yer alan bir ülke olmaktan geçtiğini belirterek, bu bağlamda ülkede bu konuda bir atmosfer yaratılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. bilim ve bilimsel fikirler hayat bulacak ve prestij kazanacaktır.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu konuşmasında, soykırıma dönüşen İsrail zulmünü kınadığını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, rekabet gücünün artırılması amacıyla toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde faaliyet gösteriyor. Ülkemizin refah düzeyi yüksek, katma değeri yüksek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler üretmektedir.” “Üretimi yerli imkan ve kabiliyetlerle destekleyerek, ülkemizi dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri haline getirme hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz.” söz konusu.

Teknolojinin küresel rekabetin merkezinde yer aldığı çağda bilgi üretiminin ve bilginin ekonomik değere dönüştürülmesinin esas olduğunu belirten Aksu, “Bugün dünyanın en değerli 10 şirketinden 7’si teknoloji odaklı, dolayısıyla biz de teknoloji ve inovasyon ekosistemimizi güçlendirecek adımlar atmak. Milli teknoloji hamlesiyle girişimcilik kültürünü yaygınlaştırıyor ve girişimcileri teşvik ediyoruz “Bunun için gereken her türlü desteği ve altyapıyı sağlıyoruz.” dedi.

Aksu, milli ve özgün teknolojik ürün ve sistemler geliştirmeye yönelik çalışmalarla Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmayı, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı sağlamayı amaçlayan “Milli Teknoloji Hamlesi” ile birçok dünya ülkesinin yanı sıra birçok dünya ülkesine de örnek oldu. yalnızca birkaç küresel şirket ve şirket. Çalışmalarını ülke çıkarları yerine küresel ortak çıkarların öne çıkarılmasına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğünü ve daha adil bir dünya inşa etmek için çalıştığını kaydetti.

“Hizmet sektörü ekonomiye ağırlık verdi”

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye’nin sanayileşme konusunda yaşadığı dönemlere değinerek, “Bugün geldiğimiz noktada sanayi sektörü bir anlamda durmuş, durmuş durumda, tabii zamanla işler gelişiyor, rakamlar Büyüyor ama genel anlamda paylara baktığınızda sektörde ciddi bir pay artışı yok.” Çoğunlukla hizmetler sektörü büyüdü, yani Türkiye aslında sanayileşmeyi, bir anlamda o süreçleri tamamlamadan, hizmetler sektörünün ekonomiye hakim olduğu bir yapıya geçti.” dedi.

Kamu-özel sektör iş birliğine yönelik eleştirilerini dile getiren Türeli, “Özel sektör üretecek, ihracat yapacak, araştırma-geliştirecek, üniversiteyle iş birliği yapacak, kamu da bu sürece dahil olacak ama bugün maalesef kamu-özel iş birliği var” dedi. projeler de neredeyse yok.” “Eyalette bir kara delik yarattı.” söz konusu.

Türkiye’de il ve bölgelerin gelişmişlik ve prestij farklılıklarının çok açık ve net olduğunu iddia eden Türeli, sanayinin istikrarsız bir yapıda geliştiğini savundu.

Türeli, bölgesel eşitsizliğin azaltılması, doğrudan yatırım yapılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yetişmiş insan gücünün bölgede tutulması için seçici politikalara ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler